top of page

Zavarivački sto

Ovo je pokretni, robusni, veoma jak zavarivački sto sa lako podesivim stopama za bilo koji strm ili neravan teren. Lako se niveliše uz pomoć aku-zavijača čak i na veoma strmim terenima. Ovo je osnova i neophodnost za svaki dalji projekat koji podrazumeva zavarivanje.

bottom of page