top of page

ELEKTRONIKA

Ova stranica je u izradi, sa namenom da prezentuje nekoliko realizovanih projekata uz uputstvo.

Neki od projekata su:
- Podesivo napajanje motora trake za trčanje jednosmernom strujom od 50-180V uz integrisani sistem sporog starta motora;

- Izrada štampane elektronske ploče pomoću kiseline;
- Varijabilno napajanje jednosmernom strujom;
Kontroler za brzinu rada male čeone brusilice ("Dremel") ;
- Digitalni termometar (sa postupkom kalibracije)...

bottom of page